דף הבית

The Label

התבית

ציפורי הייתה עיר עתיקה במרכז הגליל בה התקיים יישוב יהודי מתקופת החשמונאים ועד המאה ה-5 לספירה.

בית הכנסת בציפורי מאפשר למתבונן לחוש בן בית בקהילה מפורסמת שכבר עברה מהעולם, קהילה אשר חיה בסביבה תרבותית שונה משלנו.

הטבעות הזהב על גבי תווית היין שלנו לקוחות מספיפס רצפת בית הכנסת של ציפורי.

שלוש שפות משמשות בפסיפס. העברית - שפת התורה והקודש, היוונית - שפת הממשל הבינלאומית והארמית - השפה המדוברת בפי היהודים באותה התקופה.